Verkeersveiligheid

Iedere verkeersdeelnemer moet veilig op zijn bestemming komen. Na decennia van dalende cijfers stagneert de laatste jaren het aantal verkeersdoden, terwijl het aantal verkeersgewonden al jaren toeneemt.

In 2020 zijn volgens het CBS 610 mensen omgekomen in het verkeer, onder wie een recordaantal fietsers. Het zijn er wel 51 minder dan in 2019, maar aangezien de verkeersintensiteit een stuk lager was door corona is het geen goede ontwikkeling. Van alle Europese landen behaalde Nederland de minste veiligheidswinst in de periode 2010-2020.
 
Een belangrijke oorzaak is dat het verkeer verandert. Op de fietspaden wordt het steeds drukker, met name in de stad. Er zijn nieuwe (stillere) voertuigen, zoals de elektrische fiets. Er zit steeds meer techniek in de auto, waarmee we moeten leren omgaan. Er is meer afleiding door social media, en mensen blijven op oudere leeftijd deelnemen aan het verkeer.
 
In december 2018 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid van kracht geworden. Dit nationale plan is ondertekend door alle overheden in een startakkoord. De nadruk in dit plan ligt op:
  • een verdere verbetering van de samenwerking en governance-structuur
  • een risicogestuurde aanpak aan de hand van negen thema’s als aanvulling op de analyse van ongevallencijfers 

Om aan al deze thema’s te werken is samenwerking nodig met anderen. Niet alleen vanuit de verkeerskundige hoek maar ook vanuit bijvoorbeeld de welzijns- en onderwijssector, de voertuigindustrie en gedragswetenschappen.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

Het thema verkeersveiligheid raakt alle thema’s. Het accent vanuit het KpVV-programma ligt op de gedragskant van verkeersveiligheid.
In 2022 gaan we door met doorlopende projecten/processen: Niet gefinancierd vanuit het KpVV-programma maar belangrijk om hier te noemen: het Kennisnetwerk SPV dat helpt met kennis bij het implementeren van de risicogestuurde aanpak van verkeersonveiligheid. CROW en SWOV werken hierin samen met stakeholders uit het verkeersveiligheidsveld.
 
Naast het uitvoeren van projecten (kennisontwikkeling) zijn er activiteiten gewenst op het gebied van kennisuitwisseling en kennisborging. Dan gaat het om:
  • Het up-to-date houden van relevante websites zoals die over mobiliteit en gedrag (waar de Toolkit Verkeerseducatie een plek in heeft)
  • Stimuleren van kennisuitwisseling door middel van webinars en bijeenkomsten op relevante actuele thema’s.
  • Het continu volgen wat er gebeurt, ook in Europa bijvoorbeeld in Polis-verband, dat op de juiste tafels inbrengen en borgen waar nodig.
Kennis                                         
Deze link leidt naar de meest recente kennis over het thema verkeersveiligheid. Kijk voor oudere publicaties in de Bibliotheek Verkeer en Vervoer.
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven