Producten en bijeenkomsten van CROW-Fietsberaad in 2022

CROW-Fietsberaad heeft in 2022 in totaal 14 kennisproducten gepubliceerd en 26 bijeenkomsten georganiseerd. Bekijk hieronder het overzicht.


Onderzoeksrapporten 

 • Koepelnotitie – Fietsbelevingsonderzoek - link
 • Rapportage gebruikers-enquête Fietsberaad 2021 - link
 
Aanbevelingen & Richtlijnen
 • Geactualiseerde aanbevelingen voor afsluitpalen op fietspaden 2022 - link 
 • Geactualiseerde aanbevelingen voor de breedte van fietspaden 2022 - link
 • Geactualiseerde aanbevelingen voor markering op fietspaden 2022 - link
 • Mengen fietsers en voetgangers? - link
 • Afwegingskader 30 km/h - link
 • Nationaal Toekomstbeeld Fiets 2022 - link
 
Factsheets & Infographics
 • Spreiden van fietsstromen - link
 • Infographic - Herverdeling openbare ruimte 2022 - link
 
Brochures & Flyers
 • Beweegvriendelijke omgeving: magazine en kennisoverzicht - link
 • Toepassen STOMP voor duurzame gebiedsontwikkeling - link

Notities 
 • Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers: lessen uit de coronaperiode - link
 • Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fietsers en voetgangers - link
 • Afspraken over data en financiering van dashboard deelmobiliteit - link
 
Kenniscafés
 • Mengen fietsers en voetgangers? - link
 • Aanbevelingen breedte fietspaden en markering - link
 • Magazine Beweegvriendelijke omgeving - link
 • Data en deelmobiliteit - link
 • Lessen uit de coronaperiode voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers - link
 • Fietsstimulering - link
 • Spreiden van fietsstromen - link

Bijeenkomsten Tour de Force
 • Verkeersveiligheidsaudit op fietsroutes - link
 • Mobiliteitsscan en de fiets - link
 • Over de grens - link
 • Beleving en gebruik van het fietspad - link
 • Toolkit communicatie Hoogwaardig Fietsnetwerk - link
 • Alles over fietsparkeerdata - link
 • Update wetenschappelijk fietsonderzoek - link
 • Effectiviteit hoogwaardige fietsroutes - link
 • Fiets van de zaak - link
 • Markering op fietspaden - link
 • Herinrichting openbare ruimte - link
 • Bicycle oriented development - link
 
Overige bijeenkomsten
 • Gebruikersbijeenkomst Dashboard Deelmobiliteit - link
 • Cursus Update: Nieuwe kennis en ontwikkelingen wegontwerp - link
 • Onderweg naar inrichtingskenmerken van een GOW30 - link
 • Toegankelijke openbare ruimte voor iedereen! - link
 • Expertsessie - Inrichtingsaanbevelingen Fietsrotondes - link
 • Nationaal Verkeerskundecongres - link
 • Update fiets in de stad - link

Fietsberaad maakt deel uit van CROW-team Verkeer en Vervoer. Bekijk de kennisproducten en bijeenkomsten van het overige team Verkeer en Vervoer in 2022.

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven