Jaarprogramma 2020

Het KpVV-jaarprogramma 2020 is het eerste jaarprogramma dat tot stand is gekomen onder leiding van de sinds oktober 2018 in functie zijnde programmadirecteur, John Pommer. En het is het tweede jaarprogramma onder de governance (aansturing) die in 2018 een andere invulling heeft gekregen. Eind 2019 is deze governance geëvalueerd.De programmering voor 2020 is al in juni 2019 begonnen. Om precies te zijn op 19 juni. Toen hebben ruim 50 netwerkpartners vanuit decentrale overheden en kennisinstellingen met elkaar input gegenereerd voor het jaarprogramma 2020. De beleidsopgaven van de decentrale overheden vertalen we naar kennisvragen. De meest pregnante komen aan de orde in het KpVV-programma.

Download hier het KpVV-Jaarprogramma 2020
© Copyright 2023 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven