Privacy verklaring

Dit is het privacy statement van CROW, Horaplantsoen 18, 6717 LT te Ede. CROW neemt de privacy van haar bezoekers serieus en zal persoonlijke gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Hierbij houdt CROW zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) voorschrijft.

In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Wel verzamelt CROW net als veel andere websites, voor analyse doeleinden bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers en het gebruik van haar website. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken op onze website is te vinden in het Cookie statement.

In dit privacy statement leest u hoe wij uw persoonlijke gegevens beschermen en wat uw rechten zijn.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt CROW gegevens vast. Dit is het geval wanneer u een abonnement neemt op een uitgave of een nieuwsbrief, een congres bezoekt of een opleiding volgt, een publicatie bestelt, gebruik maakt van onze (interactieve) diensten, een internet klantenaccount hebt, uw interesse opgeeft of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt, of anderszins contact heeft met CROW. Bij gegevens over u als klant gaat het om gegevens zoals: contactgegevens, gegevens over betalingen, factuurgegevens, bestelde producten, functiegegevens en/of opgegeven interesses.

CROW gebruikt deze gegevens voor de uitvoering en de afhandeling van de betreffende overeenkomst met u als klant, voor onze overige dienstverlening en interne bedrijfsvoering, en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van CROW op de hoogte te houden. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. CROW gaat zorgvuldig om met uw gegevens, uiteraard conform de vereisten die hier door de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG/GDPR) aan worden gesteld.

Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres hebt opgegeven, bijvoorbeeld voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van CROW. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden. In dat geval kan CROW echter niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier blijven werken.

In overeenstemming met de Telecommunicatiewet gebruikt CROW het e-mailadres om u van informatie te voorzien over uitgaven en diensten op uw vakgebied van CROW.

Deelnemers aan een discussieforum geven door registratie, indien van toepassing, toestemming voor de registratie van hun gegevens en geven toestemming voor publicatie op het internet van de door hen geleverde bijdrage.

Afmelden

CROW houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. CROW geeft u in veel gevallen de mogelijkheid deze zelf aan te geven. Dat kan bijvoorbeeld op uw eigen Mijn CROW profiel. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit per e-mail melden bij klantenservice@crow.nl of per post via

CROW
Postbus 37
6710 AB Ede

Beveiliging

De privacywetgeving verplicht CROW de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. CROW heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt buiten Nederland. 

CROW heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door CROW genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. CROW kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Verwerking bijzondere persoonsgegevens

Het is niet toegestaan bijzondere persoonsgegevens op te slaan, behalve als het strikt noodzakelijk is voor de dienstverlening en er een grondslag voor is. CROW verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van websitebezoekers.

Verwerkingsregister

De volgende gegevens worden vastgelegd in het verwerkingsregister:

  • Het Doel van de verwerking
  • De beheerder van de verwerking
  • De gebruiker van de verwerking
  • De soort gegevens die verwerkt worden
  • De herkomst van de gegevens
  • De bewaar termijn van de gegevens
  • Informatie over eventueel doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die CROW over u heeft. Op zo’n verzoek reageren wij binnen één maand; dit is de wettelijke reactietermijn. Indien er onjuistheden voorkomen in de bij ons bekende gegevens, kunnen deze op verzoek worden gecorrigeerd of volledig worden verwijderd. 

Ieder verzoek dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan CROW, postbus 37, 6710 BA Ede. Op dit adres kunt u ook terecht indien u eventuele vragen heeft over de manier waarop CROW met uw gegevens omgaat. U kunt uw verzoek ook per mail versturen naar privacy@crow.nl

CROW en andere websites

Op de sites van CROW treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. CROW kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen

CROW behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Controleer daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van CROW.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018.

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven