Mobility as a service

Eén applicatie om een reis te kunnen plannen, reserveren en betalen en onderweg adviezen te krijgen die passen bij jouw reizigersprofiel. Van die ontwikkeling, bekend onder de naam Mobility as a Service (MaaS), wordt veel verwacht.

De opkomst van (digitale) dienstverlening binnen de mobiliteitsmarkt, voor MaaS, heeft mogelijk allerlei gevolgen voor de samenhang tussen bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en sociale inclusiviteit.

De verwachting is dat de afhankelijkheid van de (privé)auto afneemt, met name in drukke stedelijke gebieden. MaaS kan helpen om de filedruk te verminderen, waardoor het aanleggen van nieuwe wegen kan worden beperkt. En wellicht biedt MaaS kansen om de kwaliteit van doelgroepenvervoer te verbeteren en de kosten te beheersen.

Maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Want MaaS-toepassingen worden vooral door private partijen ontwikkeld. Daardoor kunnen publieke belangen in het gedrang komen. Neem de (maatschappelijke) kosten die gepaard gaan met het beheersen van de hoeveelheid ‘strooifietsen’ en elektrische stepjes. Die vervoermiddelen worden gebruikt om de eerste en laatste kilometers van een MaaS-verplaatsing te vergemakkelijken. Of denk aan het vraagstuk van de persoonsgegevens die MaaS gebruikt om een optimale dienstverlening te kunnen bieden. Ook op het vlak van marktwerking is het belangrijk de effecten van MaaS te onderzoeken.

Vanuit het KpVV-programma ondersteunen wij de decentrale overheden om de kansen van MaaS te pakken met respect voor de publieke belangen.
Beleidsnota’s die raakvlakken hebben met dit thema zijn:  

Activiteiten vanuit het KpVV programma

 
Gezamenlijke kennisagenda voor MaaS
  • CROW-KpVV organiseert met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Connekt en KNV een aantal kenniscafés over MaaS. Daarin worden de kansen en risico’s van MaaS en de mogelijkheden voor overheden om daarop in te spelen verder uitgewerkt. We bouwen voort op de kenniscafés uit 2019.
  • Vanuit het KpVV-programma financieren we de ontwikkeling van het kennisproduct ‘deelmobiliteit in de context van MaaS’. Hierin worden de meest recente inzichten over autodelen, deelfietsen en micromobiliteit gecombineerd in een handzaam overzicht voor met name gemeenten. Wat kunnen zij doen om de voordelen van MaaS te versterken en de risico’s voor de openbare ruimte, marktwerking en de (digitale) veiligheid van personen te beperken?
Dwarsverbanden met andere KpVV-activiteiten
  • MaaS is een onderdeel van de krachtenbundeling smart mobility. CROW werkt aan een integraal programma over smart mobility om de kennisuitwisseling tussen de partijen in de krachtenbundeling te versnellen en te borgen.
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven