Voetganger

Investeren in lopen draagt bij aan het realiseren van veel beleidsdoelen. Dat besef is duidelijk gegroeid de afgelopen jaren.

Lopen kan bijdragen aan de volgende maatschappelijke opgaven:
 • betere bereikbaarheid
 • hoger gebruik van collectief vervoer
 • efficiënter ruimtegebruik
 • kwalitatief hoogwaardige leefomgeving
 • klimaatdoelen
 • betere fysieke en geestelijke gezondheid
 • zelfredzaamheid ouderen en mensen met een beperking
 • goede sociale cohesie burgers
 • leefbare binnensteden
 • gezonde toerisme- en recreatiesector
De coronapandemie heeft lopen nog een extra impuls gegeven. Steeds meer overheden maken serieus werk van integraal loopbeleid en investeren in een loopvriendelijke omgeving. Het belang van meer lopen en een loopvriendelijke omgeving is ook terug te vinden in het rijksbeleid (bijvoorbeeld de Nationale Omgevingsvisie, het Preventieakkoord en het Sportakkoord en het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap). Het college van Rijksadviseurs heeft in 2020 de publicatie Naar een gezonde stad te voet uitgebracht.

In datzelfde jaar is op 8 oktober de Strategische agenda Ruimte voor lopen gepubliceerd door de betrokken partners (waaronder CROW-KpVV) van het Platform Ruimte voor lopen. En in het verlengde daarvan is eind 2020 een City deal Ruimte voor Lopen gesloten in het kader van de Agenda Stad. Ook CROW neemt deel aan deze City deal. Beide initiatieven geven voeding aan kennisvragen voor het KpVV-werkprogramma voor het thema voetgangers.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

Het KpVV-programma kent twee op voetgangers gerichte doorlopende projecten:
 1. Platform en de City Deal Ruimte voor Lopen. CROW verzorgt met name het kennismanagement.
 2. Kennisprogramma voetgangers: een aantal deelprojecten gericht op het vergroten van kennis of het samenbrengen van partijen. In 2022 worden de volgende deelprojecten uitgevoerd:
 • Vervolg Herverdeling openbare ruimte ten gunste van fiets en voetganger (samen met Fietsberaad en Tour de Force)
 • Vervolg Acceptabele loopafstanden (in samenwerking met KiM)
 • Vervolg Beloopbaarheid (walkability) van steden en dorpen (participatie in project WUR)
 • Looproutes naar ov-haltes (vervolg van verkenning uit 2021)
 • Inzicht in baten van investeren in lopen
 • Verkenning concept ‘voetgangersstraten’
 • Oversteekbaarheid: hoe verbeter je die en wat is de positie van de zebra daarbij?
© Copyright 2022 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven