Tien thema's

De lange lijnen uit het KpVV-meerjarenprogramma zijn vertaald naar tien thema’s, die de collectieve beleidsopgaven voor de (decentrale) overheden verwoorden. Dit doen wij bij de beschrijving van de afzonderlijke thema’s. De thematische beleidsopgaven zijn vertaald naar kennisvragen, die op hun beurt weer worden vertaald naar projecten en activiteiten.De thema’s zijn:
  1. collectief vervoer
  2. duurzame mobiliteit
  3. fiets
  4. landelijk gebied
  5. mobility as a service
  6. knooppunten en mobiliteitshubs
  7. smart mobility
  8. toegankelijkheid
  9. verkeersveiligheid
  10. voetganger
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven