Landelijk gebied

Het landelijk gebied heeft zijn eigen dynamiek en uitdagingen. Demografische ontwikkelingen maken het lastig om er een leefbare en vitale gemeenschap in stand te houden. De bereikbaarheid van voorzieningen staat onder druk en het openbaar vervoer sluit niet altijd goed aan op de behoefte van de (vergrijzende) bevolking.

Uit een enquête van CROW in 2019 bleek dat plattelandsgemeenten graag een integrale benadering willen van leefbaarheid en bereikbaarheid. Mobiliteit heeft daarin een belangrijke rol en draagt bij aan een inclusieve samenleving in het landelijk gebied. Daarnaast willen de gemeenten aandacht voor de verkeersveiligheid op plattelandswegen. Ze maken zich zorgen over de vele landbouwvoertuigen en het toenemend recreatief verkeer.
 
De mobiliteitshub zien plattelandsgemeenten als een kansrijke voorziening om de dorpskern bereikbaar en leefbaar te houden. In een bestaand gebouw is wellicht een combinatie mogelijk met een bibliotheek of sociale voorziening. Het gaat de dorpen dus niet alleen om de overstapfunctie, maar ook om een verblijfs- en ontmoetingsplek.
 
Activiteiten binnen het KpVV-programma
  • Het project ‘Mobiliteitsvraagstukken plattelandsgemeenten / landelijk gebied’ heeft inzicht gegeven in de omvang van de doelgroep en de (kennis)vragen. De uitwerking ervan is de discussienotitie Vitaal platteland. Verder zijn er diverse bijeenkomsten en workshops geweest over het onderwerp.
  • Ketenmobiliteit, deur tot deur (D2D)
    Een dasboard waarmee beleidsmedewerkers de deur-tot-deurreis kunnen monitoren en verbeterpunten kunnen signaleren. Het dashboard richt zich op de concessieoverstijgende kwaliteit van het ov-systeem en op de verbindingen tussen de concessies en modaliteiten.
  • Een CROW-project is ‘Smalle dijkwegen en plattelandswegen, hoe ga je hiermee om?’ Dat heeft geleid tot het online CROW-kennisproduct ‘Plattelandswegen mooi en veilig’ om inspiratie op te doen.
  • Mobility as a service
  • Knooppunten en mobiliteitshubs
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven