Smart mobility

De digitalisering en ‘verslimming’ van de samenleving uit zich ook binnen de mobiliteitswereld:

  • Voertuigen worden steeds slimmer met geavanceerde rijtaakondersteunende systemen (Advanced Driver Assistance Systems ofwel ADAS).
  • Er worden in Nederland en in het buitenland verschillende experimenten gedaan met volledig zelfrijdende voertuigen.
  • Wegkantsystemen kunnen steeds beter worden gekoppeld en slimmer aangestuurd via centrales (intelligente Verkeersregelinstallaties ofwel iVRI’s), een ontwikkeling die ‘Connected Intelligent Transport Systems’, ofwel C-ITS wordt genoemd.
  • Reizigers worden steeds beter geïnformeerd voor en tijdens hun reis, waarbij het steeds makkelijker wordt om online te plannen, reserveren, betalen en onderweg op de hoogte te blijven. Dit noemen wij ook wel Mobility as a Service (MaaS). Daarbinnen worden bestaande en nieuwe mobiliteitsdiensten (deelauto’s, stepjes, openbaar vervoer, deeltaxi’s, etc.) op een slimme manier gecombineerd.
De combinatie van digitalisering, elektrificering, automatisering en deeleconomie heeft mogelijk disruptieve gevolgen voor de manier waarop de bereikbaarheid van steden (maar ook het platteland) wordt georganiseerd. Deze beweging wordt samengevat met het begrip ‘smart mobility’.

Smart mobility heeft een groot effect op het verkeers- en vervoersysteem en vraagt een actieve rol van overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Het gaat om stedenbouwkundige concepten, waarin deelmobiliteit een mogelijk antwoord is op overbelaste autowegen. Het gaat ook om het optimaliseren van alle typen verkeersstromen (fiets, ov, auto) op het bestaande wegennet met iVRI’s. En het gaat om het verminderen van ongevallen omdat geautomatiseerde systemen altijd alert zijn.

Beleidsnota’s die raakvlakken hebben met dit thema: Activiteiten vanuit het KpVV-programma
  • KpVV heeft geconstateerd dat de kennisuitwisseling en -borging tussen de verschillende overheden kan worden versneld en verbeterd. CROW neemt daarom het initiatief om de partners binnen de krachtenbundeling te ondersteunen bij het expliciet maken van de kennisagenda’s binnen de krachtenbundeling.
Dwarsverbanden met andere KpVV-activiteiten
  • MaaS
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven