Voetganger

Het besef dat investeren in lopen bijdraagt aan het realiseren van veel beleidsdoelen neemt toe. Lopen kan bijdragen aan de volgende maatschappelijke opgaven:

 • betere bereikbaarheid
 • hoger gebruik collectief vervoer
 • efficiënter ruimtegebruik
 • kwalitatief hoogwaardige leefomgeving
 • klimaatdoelen
 • betere fysieke en geestelijke gezondheid
 • zelfredzaamheid ouderen en mensen met een beperking
 • goede sociale cohesie burgers
 • leefbare binnensteden
 • gezonde toerisme- en recreatiesector

Verkeersveiligheid is bij dit alles een belangrijke randvoorwaarde.
Gezien de bijdrage aan beleidsdoelen in meerdere sectoren moeten decentrale overheden zorgen voor integraal voetgangersbeleid.
Beleidsnota’s die raakvlakken hebben met dit thema zijn:


Kennisprogramma voetganger:

 • CROW is één van de initiatiefnemers voor een landelijke krachtenbundeling van activiteiten en kennis rond voetgangers. Deze samenwerking staat bekend onder de naam Platform ruimte voor lopen. Het platform is gelanceerd op het internationale congres Walk21 op 9 oktober 2019 in Rotterdam. Zie www.ruimtevoorlopen.nl. In 2018 en 2019 is het CROW-aandeel in de totstandkoming van het Platform ruimte voor lopen bekostigd. Voor 2020 is de opzet om vanuit het KpVV-programma bij te dragen aan de uitvoering van de kennisagenda zoals vastgelegd in het actieplan.
 • Inzicht in de baten van investeren in lopen. In vervolg op de in 2018 gepubliceerde verkenning verspreiden van de kennis en initiëren (evaluatie)onderzoek om kennis te vergroten. Zie www.crow.nl/thema-s/fiets-en-voetganger/voetganger.
 
Dwarsverbanden met andere KpVV-activiteiten
 • Toegankelijkheid openbaar vervoer
 • Aantrekkelijkheid en beleving van fietsinfrastructuur (voetgangersinfrastructuur lift mee)


Kennis

Via deze link vindt u de meest relevante kennis over het thema Voetganger.
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven