Website Mobiliteit en Gedrag

Er is een schat aan kennis beschikbaar over gedragsbeïnvloeding. Ook zijn er praktijkervaringen uit binnen- en buitenland . De website Mobiliteit en Gedrag maakt deze kennis toegankelijk voor de verkeerssector via theorie en beeldmateriaal. Laat u inspireren en zie dat gedragsbeïnvloeding zinvol is als je het goed aanpakt.

Gedrag en verkeer

Een verkeerskundige is een gedragsveranderaar. Misschien zonder het te beseffen, maar het aanleggen van een rotonde of het plaatsen of aanpassen van verkeerslichten is ook gedragsverandering. Je dwingt gedrag af. De uitdaging voor een verkeerskundige is om te onderzoeken of er naast infrastructurele oplossingen ook andere oplossingen zijn tegen lagere kosten die minder dwingend zijn en ook het gewenste effect opleveren. Want er zijn veel mogelijkheden om gedrag in het verkeer te veranderen.
 

Toolkit en weblog

Deze website geeft u kennis en tips over het veranderen van gedrag, niet alleen gedrag in het verkeer maar ook mobiliteitsgedrag komt aan bod. En deze kennis is zowel afkomstig van CROW als van andere organisaties. De bestaande CROW-KpVV Toolkit Verkeerseducatie en de blogs van het sinds 2011 bestaande CROW-KpVV Weblog Beïnvloeding van Reisgedrag staan ook op deze website. Ondertussen heet het weblog nu Weblog Mobiliteit en Gedrag en is in de blogs voortaan naast reisgedrag ook aandacht voor verkeersgedrag en concrete onderwerpen zoals parkeren met de fiets en auto en gedrag in de schoolomgeving. Naast blogs vindt u hier ook publicaties, tools, nieuwsberichten en inspiratievoorbeelden. 

Terug naar 'Kennis'
Submenu openen

Website Mobiliteit en Gedrag

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven