Jaarprogramma 2024

Het KpVV-jaarprogramma 2024 beschrijft de twaalf thema's en de dwarsverbanden binnen het programma dat CROW volgend jaar uitvoert.


In het jaarprogramma 2024 heeft CROW-KpVV een vertaling gemaakt van wat er speelt aan kennisvragen naar activiteiten. Het is in nauwe interactie met het netwerk tot stand gekomen. Verdere uitwerking van het programma gebeurt in het vierde kwartaal van 2023 en in twee tranches in 2024.
 
Inhoudelijk volgt CROW-KpVV de ingeslagen weg. De auto zal niet verdwijnen uit ons straatbeeld, maar dat het echt anders moet om onze steden leefbaar te houden is wel duidelijk. Bij het begrip bereikbaarheid gaat het niet langer alleen over de knelpunten voor de auto, maar over het toegang hebben tot een multimodaal vervoersysteem dat elke mens in staat stelt om mee te doen aan de maatschappij. Dit scharen we onder brede welvaart. 
 
Ontwikkelingen in dataverzameling en -connectie gaan snel en ook de voertuigtechnologie staat niet stil. Betalen naar gebruik staat weer op de politieke agenda. De opgaven op het gebied van duurzaamheid en klimaat, woningbouw, verkeersveiligheid en inclusiviteit zijn groot. Met activiteiten en onderzoek gefinancierd vanuit het KpVV-programma helpt CROW overheden en maatschappelijke organisaties die zich met al deze opgaven bezighouden.

Download hier het KPVV-jaarprogramma 2024.

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven