Seminar van CROW-KpVV en TRAIL over brede welvaart goed ontvangen

Een bijeenkomst van CROW-KpVV en TRAIL over brede welvaart en mobiliteit is zo goed ontvangen dat wordt nagedacht over een vervolg.


De focus tijdens het seminar op 27 juni bij CROW in Utrecht lag op de relevantie van brede welvaart voor de praktijk in gemeenten, maar ook bij het Rijk. Het ging om een experiment om te kijken of samenwerking tussen CROW-KpVV en TRAIL nuttig is. Eerst waren er twee presentaties van promovendi, daarna debat.
 
Er waren 12 participanten uit wetenschap, beleid (Rijk en gemeenten), en onderzoeks- en adviesbureaus. De deelnemers vonden de bijeenkomst zeer geslaagd. Het debat was levendig, waarbij vragen en behoeften van de praktijk aan bod kwamen.
 
De behoefte aan manieren om het idee van brede welvaart te vertalen en te integreren in verkeers- en vervoersbeleid is groot. Op nationaal, maar ook op regionaal en lokaal niveau zoeken overheden naar concrete handvatten. De uitdaging is om te kijken hoe dit aanvullend of zelfs in plaats van methoden zoals de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse kan worden toegepast.
 
Alom was de conclusie dat het gewenst is dergelijke bijeenkomsten vaker te houden, alleen al over het onderwerp brede welvaart. Na afloop was er een borrel die goed werd bezocht: vrijwel alle deelnemers bleven nog meer dan een uur, en er werd flink gediscussieerd over het onderwerp brede welvaart in relatie tot mobiliteit.

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven