Jaarprogramma 2023

CROW geeft in 2023 uitvoering aan het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer (KpVV) in de vorm van zeven integrale thema’s, in samenhang met de vier modaliteiten lopen, fiets, ov en auto. Covid-19 is niet langer een apart thema. Logistiek is ervoor in de plaats gekomen.


 

De zeven integrale thema’s van 2023 zijn: duurzame mobiliteit, ruimte en mobiliteit, Smart Mobility, verkeersveiligheid, inclusieve samenleving, brede welvaart en mobiliteit, logistiek. De thema's geven een vertaling van de maatschappelijke opgaven voor de decentrale overheden.
 
Smart Mobility heeft een wat ander karakter dan de overige thema's en is meer een 'middel' dan een opgave. En natuurlijk is het rijtje thema's niet compleet. Denk aan een aspect als gezondheid waar lopen en fietsen en thema’s als verkeersveiligheid en inclusieve samenleving een bijdrage aan leveren.
 

Covid-19 en logistiek

Het thema Covid-19 is komend jaar geen afzonderlijk thema meer, al is Nederland nog niet af van het virus. Activiteiten en kennisvragen die hier betrekking op hebben, zoals over ons reisgedrag, komen aan de orde in andere thema’s.
 
Nieuw is het thema logistiek. Op verzoek van opdrachtgevers en mensen in het veld heeft CROW-KpVV een verkenning uitgevoerd naar de kennisbehoefte onder overheden. Gebleken is dat er voldoende reden is om logistiek een plek te geven in het jaarprogramma.
 
Download hier het KpVV-jaarprogramma 2023.
© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven