Innovatie voor fietsers vanuit behoeften

RWS heeft in het kader van het Corporate Innovatieprogramma een onderzoek gedaan naar fietstypen en –behoeften. Het is bedoeld ter ondersteuning bij het ontwerpen van een nieuwe of bestaande verkeerssituatie vanuit de behoeften van verschillende soorten fietsers.

RWS heeft in het kader van het Corporate Innovatieprogramma een onderzoek gedaan naar fietstypen en –behoeften. Het is bedoeld ter ondersteuning bij het ontwerpen van een nieuwe of bestaande verkeerssituatie vanuit de behoeften van verschillende soorten fietsers. Nederland is een Fietsland. Door de groeiende verstedelijking en toenemende verkeersdrukte staat onze bereikbaarheid in brede zin onder druk. In steden zijn fietsers sneller, gezonder, productiever en goedkoper.

Fietsers dragen bij aan onze economie en het functioneren van onze maatschappij. Daarom wil Rijkswaterstaat met toekomstige innovaties aansluiten bij de behoeften van fietsers. Hiervoor heeft zij behoeften van fietsers in kaart laten brengen middels contextmapping. Verschillende type fietsers deelden hun ervaringen en behoeften rondom fietsen in drie sessies (stad, platteland, tussenland). Hieruit bleek dat tijd en kwetsbaarheid bepalend zijn voor behoeften van fietsers.

Hierbij werden vier fietstypen onderscheiden: doorstromers, racers, opletters en genieters. Het merendeel van de fietsers op de Nederlandse wegen zijn hierin in te delen. Als fietser kun je - afhankelijk van de situatie en je mindset - meerdere typen aannemen. Per type fietser kunnen ook de behoeften in kaart worden gebracht met het Fiets Behoeften Canvas (FBC). Het Fiets Behoeften Canvas (FBC) Met het FBC ontwerp je met betrokken partijen in zeven stappen een maatregel of innovatie voor een nieuwe of bestaande verkeersituatie vanuit de behoeften van de vier fietstypen. Mocht u hiermee aan de slag willen gaan, neem dan contact op met duurzamemobiliteit@rws.nl

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven