KpVV-jaarprogramma 2021 focust op zeven integrale thema’s

Het KpVV-jaarprogramma 2021 is goedgekeurd door de provincies en vervoerregio’s, zodat CROW per 1 januari aan de slag kan met de uitvoering ervan. Voor volgend jaar ligt de focus op zeven integrale thema’s, naast kennisontwikkeling en -verspreiding over de vier modaliteiten voetganger, fiets, collectief vervoer en auto.


Voor het KpVV-jaarprogramma 2021 zijn de ‘lange lijnen’ uit het Meerjarenprogramma 2018-2022 vertaald naar 11 thema’s, waar de collectieve beleidsopgaven voor de (decentrale) overheden aan verbonden zijn. Deze beleidsopgaven zijn vertaald naar kennisvragen, die op hun beurt worden vertaald naar projecten en activiteiten. De concretisering hiervan loopt door in 2021.
 
Hoewel een verschuiving naar meer integrale thema’s zich voortzet, blijft CROW-KpVV ook op de afzonderlijke modaliteiten specialistische kennis ontwikkelen. Daarbij zoeken we nadrukkelijk de verbinding met de integrale thema’s. Voor 2021 zijn de thema’s: Duurzame mobiliteit, Ruimte en mobiliteit, Smart mobility, Verkeersveiligheid, Inclusieve samenleving, Bereikbaarheid, en Covid-19.  
 
Enkele voorbeelden van integrale thema’s:

  • Vanuit het thema Duurzame mobiliteit richten we ons op het vertalen van het Klimaatakkoord naar concrete handvatten voor overheden. 
  • De relatie tussen Smart mobility en data loopt door diverse vervoerwijzen heen. Hoe maak je de deelmodaliteiten MaaS-waardig? Hoe maak je gebruik van slim parkeren? Welke data kunnen we vergaren voor de risicogestuurde aanpak van verkeersveiligheid?
  • Integrale gebiedsontwikkeling, knooppunten en hubs is een thema waar veel om te doen is. Daar liggen kansen om kennis te koppelen met alle modaliteiten, micromobiliteit, en de verschillen tussen stedelijk en landelijk gebied.
  • Thema’s als Verkeersveiligheid en Toegankelijkheid zijn een randvoorwaarde voor alle andere onderwerpen.
  • Ten slotte zijn er thema’s die als satéprikker door meerdere onderwerpen heen lopen. Denk aan gedragsbeïnvloeding waar we vanuit verkeersveiligheid, duurzaamheid, de modaliteiten en in algemene zin kennis over ontwikkelen en verspreiden.
Download hier het KpVV-jaarprogramma 2021.

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven