Positieve evaluatie governance KpVV-programma

De evaluatie van de governance (aansturing) van het KpVV-programma pakt positief uit, blijkt uit het rapport van Lysias Advies. De algemene indruk is dat ‘de governance goed in elkaar zit, zowel in de opzet als in de werking in de praktijk’.


In opdracht van de provincies en de vervoerregio’s voert CROW het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer (KpVV-programma) uit. In de overeenkomst is opgenomen dat de aansturing (‘governance’) na één jaar zou worden geëvalueerd. Na uitstel van een jaar – de governance van het programma is meer tijd gegeven om zich te bewijzen – is deze evaluatie in het voorjaar uitgevoerd.
 
“Van de betrokkenen die we hebben gesproken heeft niemand zich negatief uitgelaten over de governance”, schrijft Lysias Advies. “De afgelopen jaren is het proces om inhoudelijke thema’s te agenderen strak getrokken, er is meer politiek bewustzijn ontstaan en het ‘inhoudelijk hobbyisme’ is er grotendeels uitgegaan, zonder de kwaliteit van de inhoudelijke discussie teniet te doen. Leden van de Programmaraad en het Ambtelijk KpVV-overleg (AKO) zijn tevreden over hun eigen en elkaars rol, de wisselwerking tussen beide gremia en de algehele sturing op het programma. Met de veranderingen in de governance die twee jaar geleden zijn ingezet, is het KpVV een goede weg in geslagen. Het is nu een kwestie van finetunen.”
 
Centraal in het onderzoek stonden drie vragen:

  • Hoe is de kwaliteit van de programmering en de inhoud van het programma?
  • Hoe functioneert het opdrachtgeverschap en de aansturing van het KpVV-programma?
  • Hoe functioneert het financieel management van het programma?
Het onderzoeksbureau doet 11 aanbevelingen om het KpVV-programma verder te verbeteren. CROW gaat daarmee aan de slag. De resultaten van die aanbevelingen zullen onder meer neerslaan in de (mogelijk nieuwe) overeenkomst.

Download hier de evaluatie van de governance KpVV-programma.

© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven