Knooppunten en mobiliteitshubs

Het mobiliteitssysteem van de toekomst is onlosmakelijk verbonden met een duurzame inrichting van Nederland. Knooppunten van openbaar vervoer zijn daarbij van groot belang. Een recentere ontwikkeling is de mobiliteitshub, waar alle vormen van vervoer bij elkaar komen. Verblijfskwaliteit en beleving staan er centraal.

Het vervoernetwerk en ruimte hebben een sterke relatie met elkaar. Een knooppunt is een plek waar je in, uit en over kunt stappen op verschillende vervoermiddelen. Bovendien trekt een knooppunt (stedelijke) functies en activiteiten aan. Daarmee is de ontwikkeling van knooppunten een wezenlijk onderdeel van gebiedsontwikkeling. Van duurzame gebiedsontwikkeling.

Onduidelijk is wat een bepaalde investering in de ontwikkeling van gebieden en het vervoersysteem betekent voor het mobiliteitsgedrag. En wat het effect is op de duurzaamheid. Ruimtelijke ontwikkelingen, mobiliteit en energietransitie moeten in samenhang worden bezien. Dat is geen eenvoudige opgave. De urgentie ervan neemt toe met de komst van de Omgevingswet.
 
De grootste uitdaging zit in het toekomstbestendig maken van het mobiliteitssysteem in relatie tot duurzame gebiedsontwikkeling. Hierbij spelen nabijheid en bereikbaarheid van voorzieningen een grote rol. Hoe meer voorzieningen in de nabijheid van woningen, hoe groter de potentie van milieuvriendelijke vervoerwijzen als lopen en fietsen. Voor de reiziger bieden goed gekozen knooppunten opties om slimme keuzes te maken.
 
In het voorjaar van 2020 publiceert CROW-KpVV de leidsraad Duurzame gebiedsontwikkeling, met een voorwoord van minister Stientje van Veldhoven.
 
De minister schreef ook het voorwoord van de publicatie ‘Mobiliteit ontmoet filosofie’. Gezien de complexiteit en samenhang van de huidige vraagstukken is het niet tijd om aan de slag te gaan, maar tijd om te beginnen met denken, luidt de boodschap. De toekomst van mobiliteit gaat niet alleen over kwantiteit en snelheid. Andere vragen worden belangrijker. Die gaan over onze omgeving en onze gezondheid, over vrijheid en ongelijkheid, over macht en het bewustzijn dat wij de werkelijkheid mede kunnen vormgeven.
 

Activiteiten vanuit het KpVV-programma

  • TOD en knooppunten
  • duurzame gebiedsontwikkeling
  • toegankelijkheid
  • mobility as a service
  • deur tot deur
  • ​parkeren
© Copyright 2021 Kennisplatform Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven