21 febr '24 | Decharge-diner werkgroep Richtlijn ontruimings- en intergroentijden

Met het gebruikelijke 'decharge-diner' nam CROW op 21 februari 2024 afscheid van de werkgroep Richtlijn ontruimings- en intergroentijden in een Utrechts restaurant.Het afgelopen jaar hebben de zeer betrokken leden hard gewerkt aan een nieuwe versie van de richtlijn die naar de laatste technische en maatschappelijke ontwikkelingen is aangepast. Het berekenen van ontruimingstijden vormt de basis voor een veilige verkeerslichtenregeling. 
 
Namens CROW namen Guy Hermans (teammanager Verkeer en Vervoer) en Gerard van Dijck (kenniswerker Smart Mobility) deel aan het informeel samenzijn. Zij dankten de werkgroepleden voor hun inspanningen en de financiers voor het mogelijk maken van deze revisieslag.
© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven