23 mei '23 | Metropoolcafé MRDH

Christian Ratering (CROW) was op 23 mei bij het Metropoolcafé in Delft waar raadsleden, bestuurders en stakeholders van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samenkwamen om te luisteren naar Otto Raspe, Maaike Zwart, Nils-Jan Eekhout en Karel Martens.
Otto Raspe (Tiburg University en RaboResearch Regio’s) was als onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving een van de founding fathers van Innovatie District Delft. En hij heeft een bijdrage geleverd aan Metropoolvorming Kansen en Opgaven (2014) waarin is opgenomen dat er een Strategische Agenda nodig is die wervend en verbindend is voor andere overheden in de metropoolregio. Die is er in 2019 gekomen, het proces nadert nu zijn afronding. Gaandeweg is er naast blijvende aandacht voor economie meer focus gekomen op brede welvaart. Op dit terrein scoort de metropoolregio het laagst in Nederland.

Nils-Jan van Eekhout (Octatube) en Maaike Zwart (wethouder Delft) lichtten het Innovatiedistrict Delft toe. Het bestemmingsplan hiervan ligt momenteel bij de Raad van State. Voor de regionale economie is het Innovatiedistrict van belang. Daarnaast wordt ingezet op veel meer toegankelijkheid van het gebied voor iedereen. Het gaat vooral om het beslechten van barrières. Er moet veel meer binding komen met de omgeving. De TU Delft komt ook wat dichter bij Delftse ondernemers. Dit is belangrijk omdat bij de TU Delft innovaties starten. Als ondernemer moet je blijven innoveren om te blijven voortbestaan. Naast hoog opgeleide mensen zijn ook vakmensen nodig. De hele keten zou meer aanwezig moeten zijn in Delft en de regio. Het innovatiedistrict wordt dan ook breed opgepakt.
 
Karel Martens (verkeers- en vervoersplanoloog) is in 2014 uitgeroepen tot verkeersprofessional van het jaar. Hij streeft naar rechtvaardigheid in mobiliteit, om in de vervoersplanologie de mens centraal te stellen en de traditionele benadering die gericht is op het mobiliteitssysteem los te laten. “Als je het heel simpel wil samenvatten is het traditionele perspectief eentje van pijpen die je aan elkaar verbindt om het te kunnen laten stromen. En het succes meten we af aan de stroom die door de pijpen heen gaat. Dat werkt prima voor water en elektriciteit, maar niet voor verkeer en vervoer, want niet iedereen kan het systeem gebruiken."
Adviezen van Karel Martens aan bestuurders: 
  • Analyseer goed het probleem. Blijft niet hangen in filelijstjes, knelpunten, ontbrekende schakels. Als je blijft redeneren vanuit het systeem maak je een fundamentele fout. Het eerste wat je moet doen is systematisch analyseren wie een goede bereikbaarheid heeft en wie niet. 
  • Verbeter eerst met kleine maatregelen het ov-systeem. Hij noemt Zürich als voorbeeld waar met weinig middelen en kleine maatregelen het ov is verbeterd, wat meer vraag heeft opgeleverd. 
  • Stop met het bevorderen van autogebruik, want daarmee ondermijn je het openbaar vervoer. 
© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven