24 jan '24 | Dag van de Light Rail & Bus Rapid Transit

De Dag van de Light Rail & Bus Rapid Transit was dit jaar op woensdag 24 januari. Namens CROW nam Eleanor Thelen deel. De organisatie was weer in handen van Railforum, het onafhankelijke kennisnetwerk voor de ov- en railsector.Het programma van de dag bestond uit twee onderdelen: in de ochtend een excursie naar Metro aan Zee in Hoek van Holland. In de middag was er een bijeenkomst in Rotterdam, bestaande uit presentaties van verschillende sprekers en deelsessies waarin vanuit verschillende invalshoeken naar de cases uit de praktijk werd gekeken. 
 
De dag stond in het teken van versnellen met als centrale vraag: “Hoe versnellen en verbeteren we het realiseren van light rail en BRT?”. Twee cases kwamen aan bod: de Zuidwestlandcorridor en de ov-verbinding Amsterdam Sloterdijk–Amsterdam Centraal. Deze cases werden verder besproken in vijf verschillende deelsessies:
1. Het gezamenlijke verhaal
2. Juiste governance en goede mensen
3. De totale bekostiging
4. Project- en omgevingsmanagement
5. Update en Uptempo Bus Rapid Transit
Daaropvolgend was er een panelgesprek, waarin voor-en tegenargumenten voor verschillende stellingen naar voren kwamen.
 
Conclusie
De twee cases lieten zien dat projecten steeds uitgebreider en complexer worden en dat er geen makkelijke of snelle oplossingen zijn voor de vele uitdagingen en risico’s. Transparantie en goede communicatie naar alle betrokken stakeholders blijken essentieel om zo de versnelling te stimuleren, of in ieder geval vertraging te voorkomen.
© Copyright 2024 Kennisprogramma Verkeer en Vervoer - Privacy statement - Cookie statement - Disclaimer - Voorwaarden - Beheer door
Scroll naar boven